Poskytované služby

Odborná konzultace

Před nákupem nového spotřebiče, který s vámi bude cca 15 let je velice důležitá konzultace s kominíkem. Pokud spotřebič neodpovídá stávajícímu komínu je nutné komín upravit a tyto náklady mohou být v řádu desítek tisíc. Častou chybou je i nákup spotřebiče o nepřiměřeně velkém výkonu, který vám v budoucnu způsobí řadu problémů. Výběrem toho správného spotřebiče se dá významně ušetřit.

Autorizované měření malých zdrojů znečištění

Měřením zjistíme v jaké kondici je váš spotřebič a zda-li nevyžaduje servis. Měříme teplotu spalin, obsahu CO, účinnosti spalování, CO2, přebytek kyslíku ve spalinách, měření teploty spalovacího vzduchu a obsah kyslíku v přívodu vzduchu ke spotřebiči.

Revize komínů

Revize komínu se provádí při kolaudaci, při výměně spotřebiče, při změně paliva, po vyhoření sazí, při zjištěné netěsnosti komínu např. sesednutím základů. Zjišťuje se těsnost a stav spalinové cesty. Každá spalinová cesta musí zajistit bezpečný odvod. Pro zjištění skutečného stavu stávajícího komínu je důležité použít komínovou kameru.

Kontrola stavu a čištění komínů

Proč kontrolovat a čistit?

Plynná a kapalná paliva
Dobře seřízený spotřebič neprodukuje saze. Během provozu, ale dochází ve spojích dílů komínových vložek k propadávání jemného, stavebního prachu na dno komínové vložky. Postupně dojde k tzv. usypání komínu. Dalším důvodem ucpání spalinové cesty bývá rozpad komínové vložky nebo spadlý holub v komíně. Spaliny nemohou odcházet komínem a zvolí cestu přes přerušovač tahu do prostoru, kde je spotřebič umístěn. Spotřebič si namísto vzduchu nasává spaliny, které jsou chudé na obsah kyslíku a začne běžet v režimu nedokonalého spalování. Začne vznikat jedovatý kysličník uhelnatý CO.
Většina spalinových cest nemá kontrolní otvor kouřovodu a kouřovod je nerozebíratelný. Uživatel tedy nemá možnost zjistit, zda-li je komín usypaný. Lze to ujistit buď komínovou kamerou a nebo po navrtání kouřovodu průmyslovým endoskopem.

Pevná paliva
Při provozu spotřebiče dochází k nedokonalému spalování paliva. Spaliny obsahují hořlavý, chemický nedopal tj. uhlík, který se usazuje na vnitřní stěně komínu. Komín se nejen ucpává (to lehce poznáte podle toho, že netáhne), ale zejména hrozí tzv. vyhoření sazí. Jedná se o komínový požár, při kterém dosahuje teplota v komíně až 1 000 °C. Často dochází k prasknutí komínu a může dojít k požáru okolních dřevěných konstrukcí. Pokud vyhoří nerezová komínová vložka, může dojít k přestavení krystalické mřížky a z nerezu se stane korodující železo. Po vyhoření komínu je nutné vždy provést revizi komínu pomocí komínové kamery.

Součástí kontroly pro všechny typy paliv je i kontrola nadstřešní části komínu.

Jak často kontrolovat a čistit?

Opravy komínů nad střechou budovy

Zavolejte, přijedu se zdarma podívat, navrhnu řešení a vypracuji nabídku.

Možná řešení:

  • komín stačí opravit
  • komín ubouráme pod úroveň střechy a znovu vyzdíme

Copyright © 2006-2022 Radek Zima