Zajímavosti

Co je oxid uhelnatý

Oxid uhelnatý (CO) je produkt nedokonalého spalování – spalování s nedostatkem kyslíku.

Jedná se o bezbarvý plyn bez chuti a zápachu. Je silně toxický, při vdechování se váže v krvi na hemoglobin a tvoří karbonylhemoglobin, jehož účinky jsou smrtelné již při nízkých koncentracích. Při nízké koncentraci vyvolává bolesti hlavy, hučení v uších a závratě.

Nebezpečí při používání plynových spotřebičů

Spotřebič:
Běžná karma pro ohřev vody.

Umístění spotřebiče:
Koupelna s vanou.

Situace:
Uživatel si zavře dveře do koupelny, lehne si do vany a začne napouštět teplou vodu. Karma spotřebovává vzduch v koupelně, který se nestačí doplňovat chybějícími nebo příliš malými větracími otvory. Spaliny s malým obsahem kyslíku unikají přes přerušovač tahu do koupelny. Karma si nasává spaliny chudé na kyslík a začne pracovat v režimu nedokonalého spalování. Vzniká jedovatý CO, který se váže na hemoglobin. Uživatel ztrácí vědomí a utopí se...

Kondenzáty v kanalizaci aneb vše souvisí se vším

V Německu je dnes již téměř polovina plynových spotřebičů pro vytápění domácností kondenzačních. Výhodou je jejich vyšší účinnost - až o 11% oproti klasickým spotřebičům.

Z každého spáleného m³ plynu vzniká cca 1l kyselých kondenzátů. Nastala otázka kam s nimi. Byly tedy odváděny přes sifon do kanalizace. Zajímavým zjištěním bylo, že odpadní vody u vtoku do čističky odpadních vod neobsahují kyselé kondenzáty. V kanalizaci se neutralizovaly se zásaditými mýdly a šampony. Vše vyváženě fungovalo až do chvíle, kdy začala být oblíbená mýdla a šampony s neutrálním pH. Kyselost odpadních vod vzrostla a kondenzát z kotlů se musel začít neutralizovat u kotle pomocí boxů s mletým vápencem.


Copyright © 2006-2022 Radek Zima